Rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii

Z najnowszych badań centrum analiz Ember wynika, że Europejczycy w pierwszej połowie 2020 roku wyprodukowali więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych niż z paliw kopalnych.
„Produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma obecnie szczególną wagę zarówno dla ekologii, jak i dla walki z zanieczyszczeniem atmosfery”, podkreślają specjaliści z europejskiej organizacji zarządców krajowych sieci energooszczędnych Entsoe, których analizy są podobne do wyników centrum badań Ember.
W pierwszej połowie roku w 27 krajach Unii Europejskiej z odnawialnych źródeł energii wytworzono 40% energii elektrycznej, dzięki łącznemu wykorzystaniu energii słonecznej i wiatrowej. W tym samym czasie zużycie węgla spadło o 32%, pokrywając zapotrzebowanie na energię elektryczną w 12%. Według badań przeprowadzonych przez Ember zanotowano zauważalny spadek zużycia węgla w Niemczech, bo aż o 39%. Po raz pierwszy Niemcy wyprodukowały mniej energii elektrycznej przy wykorzystaniu kopalń węglowych niż Polska.
Wielkie znaczenie dla polityki energetycznej poszczególnych krajów Unii Europejskiej mają wytyczne dotyczące projektowania indywidualnych systemów wsparcia, zwłaszcza unijnych programów pomocowych w zakresie ochrony środowiska i energetyki w latach 2014-2020.
Jak działa panel fotowoltaiczny?
Opublikowane w kwietniu 2014 roku projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł powinny być z zasady realizowane w przyszłości w oparciu o przetargi, chociaż państwa członkowskie mają nieduże i przeważnie negatywne doświadczenia z przetargami w tym obszarze.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii należy zakończyć właściwą organizację wewnętrznego rynku energii elektrycznej, którego wdrożenie było promowane poprzez wprowadzenie wewnętrznych dyrektyw Unii Europejskiej. Nie ma jednak jeszcze niezbędnej infrastruktury, a niektóre kraje, takie jak na przykład Francja, zaproponowały wprowadzenie rynku opierającego się na zdolnościach produkcyjnych, co może pogłębić rozbieżności pomiędzy coraz bardziej konkurencyjnymi odnawialnymi źródłami energii, a źródłami energii konwencjonalnej, które są nadal dotowane przez państwa.
Aby zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, wszędzie konieczne jest rozsądne wdrożenie trzeciej dyrektywy o wewnętrznym rynku energii z 2009 r. Szczególne znaczenie ma szybkie i kompleksowe zlikwidowanie dotacji na kopalne i jądrowe źródła energii.

 

One thought on “Rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii

Comments are closed.